Föreningsstämman 2020

Årets stämma äger rum tisdagen den 19 maj kl. 19.00 – Välkomna!
Välkommen också att skicka in motioner som skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Obligatorisk ventilationskontroll den 22 och 23 januari

En så kallad OVK-besiktning av fastigheten inklusive våra lägenheter görs ovan dagar mellan 07.30 och 16.00. Närmare information har alla fått i sina postfack.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Välkommen till städdagen den 12 oktober

Lördagen den 12 oktober klockan 09.30-12.30 inbjuds alla medlemmar till en gemensam höststäddag. Förmiddagen avslutas med korv och fika. Anmälan via mejl.
Välkommen!

Terese Matenda och Eva-Lotta Mikulic

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar