Underhållsplan

Underhållsplan

Fokus 2023

  • Garageporten fick ny motor/styrsystem i februari i samband med att ett nytt serviceavtal tecknades med företaget Pegab Portar AB
  • Under våren uppmanades alla hushåll att byta ut sina elementfilter. Filtren tillhandahölls kostnadsfritt av föreningen
  • Under våren installerades ny/energisnål lysrörsarmatur i garaget
  • Under hösten uppgraderades porttelefonerna avseende funktion och utseende
  • Nya och mer ändamålsenliga lövsilar monterades på samtliga stuprör under senhösten

Fokus 2022

  • Fälla träden längs med fasaden på fastighetens baksida
  • Fasadtvätt
  • Diverse asfaltsarbeten i garaget