Underhållsplan

Underhållsplan

Fokus 2020

  • Byte av värmepumpar till garagerampen
  • Byte av garagedörrens styrsystem
  • Åtgärda spricka i garagegolvet
  • Sopning av garaget
  • Energideklaration
  • Funktionskontroll av rökluckor, brandvarnare, brandsläckare
  • Fasadtvätt