Underhållsplan

Underhållsplan

Fokus 2022

  • Fälla träden längs med fasaden på fastighetens baksida
  • Fasadtvätt
  • Diverse asfalteringsarbeten i garaget