Styrelsen

Styrelsen
Styrelsens sammansättning ser ut som följer:

  • Peter Nyström: ledamot (ordförande, sekreterare)
  • Eskil Sturesson: ledamot (fastighet, teknisk drift)
  • Lars-Åke Larsson: ledamot (fastighet, teknisk drift)
  • Eva-Lotta Mikulic: ledamot (ekonomi)
  • Kenth Thoresson: suppleant (förråd, namnskyltar, nycklar)
  • Caroline Almén: suppleant (gästrum, motionsrum, webben)

För styrelsen finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar.

Revisorer
Ordinarie revisor är Maria Claesson hos Trevi Revision och Ingela Wallén är revisorssuppleant. Revisorerna väljs på ett år.

Valberedning
Carl Heed och Monika Gerlach.

Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare
SBC