Styrelsen

Styrelsen
Styrelsens sammansättning från och med den 28 oktober 2019 då styrelsen konstituerade sig på nytt ser ut som följer:

  • Thomas Mybeck: ledamot (ordförande)
  • Peter Nyström: ledamot (sekreterare)
  • Eskil Sturesson: ledamot (ekonomi)
  • Lars-Åke Larsson: ledamot (fastighet/teknisk drift)
  • Eva-Lotta Mikulic: ledamot (föreningsprojekt)
  • Kenth Thoresson: suppleant (namnskyltar, nycklar, Telia)

För styrelsen finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Länsförsäkringar.

Revisorer
Ordinarie revisor är Maria Claesson hos Trevi Revision. Ingela Wallén på 12:an är revisorssuppleant. Revisorerna väljs på ett år.

Valberedning
Stefan Hultberg och Pierre Lange.

Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare
SBC