Underhållsplan

Underhållsplan

Fokus 2020

  • Byte av värmepumpar till garagerampen
  • Byte av garagedörrens styrsystem
  • Polering av trapphusen
  • Inoljning av trappräcken
  • Fasadtvätt – norra gaveln
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) av hela fastigheten